Kantstensløfter

Kantstensløfteren monteres f.eks. på en minigraver. Den gør det nemt at løfte og placere kantstenen.