Om Baron A/S

Baron A/S blev grundlagt i 2006, hvor Anker Kjærsgaard og Rune Harbo samlede firmaerne Baron og AK Produkter i et selskab. Baron A/S har siden starten i 2006 haft en flot udvikling med gode årlige vækstrater. I samarbejde med vore professionelle brugere udvikler vi løbende vore produkter, og firmaets høje serviceniveau har bevist sit værd for kunderne. Vi holder stor fokus på arbejdssikkerhed og ergonomi.

I 2016 blev ejerkredsen udvidet med VækstInvest og Carsten Filsø. Rune Harbo fortsatte som medejer. Den nye ejerkreds vil fortsætte den markeds- og brugerdrevne produktudvikling og forstærke fokus på områderne kvalitet og funktionalitet. Dette skal være med til at bygge videre på den hidtil flotte udvikling både i Danmark og på eksport-markederne.

I 2018 blev virksomhedsnavnet ændret fra B+A A/S til Baron A/S.